БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Хэрэглэгчийн булан

            Тус газар нь 37 орон тоотой. Үүнээс газрын дарга 1, улсын ахлах байцаагч 3, улсын байцаагч 21 ажиллаж байна.

Төрийн захиргааны албан тушаалтан 22, төрийн үйлчилгээний 18 ажилтан үйлчилгээ үзүүлж байна.

БҮТЭЦ, ЧИГ ҮҮРЭГ:

-       Захиргаа удирдлагын хэлтэс

-    Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс 

-       Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

-    Хими, нян судлалын лаборатори гэсэн 4 чиг үүргийн дагуу хяналт шалгалт болон зөвлөн туслах үйлчилгээг аж ахуйн нэгж, байгууллага, ард иргэдэд түргэн шуурхай, чанартай хүргэж ажиллаж байна.  

 

ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ:    

Õóóëü ¸ñ, íèéòèéí ýðõ àøèã, íèéãìèéí äýâøëèéí òºëºº!

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах стратегийг хэрэгжүүлэх замаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд учирч болох аюулаас урьдчилан сэргийлж, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн байгууллага болоход оршино.

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОРИЛГО:

Иргэдээ эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж Монгол улсын хуулü òîãòîîìæ, ñòàíäàðòыг õýðýãæ¿¿ëýõэд улсын байцаагчийн ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлж  үйлчлүүлэгчдэд  ээлтэй байгууллага болîõ.

Бидний явуулж буй үйл ажиллагаа, хяналт шалгалттай холбоотой санал, хүсэлт, гомдлыг 70440000 дугаарын утсаар 24 цагийн турш авч байна.

www.bkh.inspection.gov.mn

 

Хаяг: Баянхонгор аймаг, Цахир 7 дугаар

багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг.


Сайтын үзүүлэлт

Бүртгэлтэй хэрэглэгч
2
Мэдээллүүд
123
Нийтлэлийг үзсэн тоо
64147

Зочдын тоолуур

Өнөөдөр 0

Өчигдөр 1

Энэ 7 хоногт 0

Энэ сард 9

Нийт 21412

Currently are 5 guests and no members online